Kek, Buatkan Tank

“Kek, buatkan tank, Kek,” kata cucuku merayu.

“Untuk apa?”

“Perang.”

“Perang? Dimana?”

“Di Gaza, Kek.”

Waduh, anak kecil berusia TK, gara-gara sering nonton berita teve sudah mengerti perang dan minta dibuatkan tank dari balok kreatif yang dibuat dari plastik.

Kebenaran dalam Sebaris Terbang

Waktu mendekati pukul 00.00 WIB, Kelompok Shalawatan Jawi di sebuah dusun Gunung Kidul baru menyelesaikan salah satu lagu shalawatan Jawa yang oleh teman-teman NM (Nahdlatul Muhammadiyin) disebut sebagai suara malaikat karena lembut dan menenteramkan hati.